Material recoltat şi degustat de membrii clubului CPN Scatiii

Coordonator, culegător:
Yves Hoza
Bucătărie şi meniu:
Ana-Maria György

Dicţionar

Explicarea principalilor termeni folosiţi în micologie

Acicul = corp în formă de ac
Aculeat = ghimpos
Aculeu = ghimpe
Acuminat = cu vârful lung-ascuţit
Adnat = sudat, unit (lamele cu piciorul)
Agaricoid = himenofori în formă de lame, ca la Agaricus
Alantoid = cilindric-curbat în formă de cârnăcior
Alcicorn = asemănător coarnelor de elan
Alutaceu = de culoarea pielii tăbăcite, roşcat-brun
Alveolar = de forma alveolei
Alveolă = gropiţă
Amiloid = se spune despre membrane sau ornamentaţii ale sporilor care în reactiviodat se colorează în albastru cenuşiu sau negricios, iar la unele ascomicete vârful ascelor în nuanţă albăstruie
Ampulaceu = în formă de butelie
Anason = plantă aromatică cu miros specific, Pimpenella anisum
Angiocarpe = ciuperci la care himenul este închis în corpul de fructificaţie
Angular = muchiat, unghiular, colţuros
Ansă = buclă
Anteridiu = organul sexual mascul
Antracofil = care creşte pe vetrele de foc
Anuliform = inelar, de forma inelului
Apical = terminal, situat în vârful organului
Apicul = proeminenţă situată la baza sporului prin care se fixează pe sterigmă
Apofiză = proeminenţă, umflătură
Apotecie sau apoteciu = ascocarp larg deschis la maturitate, de formă variată, pe care se dezvoltă liber stratul de asce cu ascospori şi parafize
Arahnoideu = ca firele plasei de paianjen
Arcuat, arcuit = se spune îndeosebi despre lame cînd muchia este concavă spre bază
Aree = pantă circulară pe suprafaţa unui organ
Areolar sau areolat = cu gropiţe sau urme ale ornamentaţiilor căzute (Lycoperdon echinatum) sau suprafaţa unei pălării crăpată în plăci
Argilaceu = bruniu-galben-deschis, de culoarea lutului
Ască = organ sporifer unicelular care produce spori endogeni
Ascendent = se spune despre lame când partea lor anterioară este situată la un nivel mai jos decât partea posterioară, opus termenului de decurent
Ascocarp = corpul de fructificaţie de la ascomicete, care produce asce cu spori
Ascogon = organul sexual femel la ascomicete
Ascospori = spori formaţi în asce
Asperulat = acoperit de asperităţi fine
Atenuat = lent îngustat, micşorat treptat spre bază sau spre vârf
Bazidie = organ sporifer care produce spori exogeni
Bazidiole = bazidii tinere, fără sterigme, dispuse în stratul himenial printre bazidiile mature
Bazidiocarp = corpul de fructificaÿie de la bazidiomicete care produce bazidii cu bazidiospori
Bazidiospor = spor format pe bazidie
Brumat = pruinos
Bulbiform = de forma bulbului
Caduc = nepersistent, care cade
Campanulat sau campanuliform = în formă de clopoţel
Canaliculat = profund scobit în formă de jgheab
Capiliţiu = filamente miceliene sterile, higroscopice, din fructificaţiile unor ciuperci, care evacuează sporii
Capilat = prevăzut cu o parte globulos-dilatată
Cariogamie = fuzionare a nucleilor de sex diferit
Carminofil = cu afinitate pentru culoare în purpuriu-închis
Carneu = de culoarea roşie a cărnii de pasăre
Carnicolor = carneu
Cartilaginos, cartilageu = de consistenţa cartilagiului
Catifelat = cu peri moi, scurţi şi deşi
Caulocistide = cistide situate la suprafaţa piciorului
Celular = format din elemente izodiametrice: sferice, ovale sau poliedrice
Ceraceu, ceros = asemănător cu ceara
Cerat = acoperit cu ceară
Cerebriform = de aspectul unui creier
Ceruleu = albastru ca cerul
Cespitos = care creşte în tufe compacte
Cheilocistide = cistide de pe muchia lamelor
Cianofil = cu afinitate pentru culoare în albastru
Ciatiform = în formă de cupă adâncită
Cinabarin = roşu ca cinabru
Circinat = răsucit în formă de cârje
Cistide = elemente sterile situate în stratul himenal sau printre celulele din pieliţa pălăriei şi a piciorului, probabil cu rol de excreţie
Cistidiolă = cistide de-abia diferenţiate
Clamidospor = spor de rezistenţă, cu membrana groasă
Claviform, clavat = îngroşat de la bază spre vârf şi cu extremitatea rotunjită; în formă de măciucă
Cleistocarp sau cleistoteciu = ascocarp închis
Colariu = manşon cilindric care înconjură vârful piciorului, de care sunt fixate lamele, la câteva specii de ciuperci
Columelă = axă columnară, în prelungirea piciorului, pe care se fixează gleba (Secotium agaricoides)
Concoid = în formă de scoică
Concolor = de aceeaşi culoare
Confluent = corpuri de fructificaţie identice care se împreună într-unul singur
Conidie = spor asexuat uni sau pluricelular produs de miceliu vegetativ
Conidiofor = suportul conidiilor
Coprofil = care creşte pe excremente
Coraliform = de forma coralului
Cordiform = de forma inimii
Coriaceu = pielos, de consistenţa pielii tăbăcite
Cornos = de consistenţa cornului
Coronulă = coroană mică
Corticioid = cu aspect de Corticium
Cortinat = prevăzut cu cortină
Cortină = văl fibros sau arahnoideu situat între picior şi marginea pălăriei
Cortiniform = de forma cortinei
Crateriform = de forma unui crater
Crenat = dantelat
Crizocistide = cistide cu incluziuni refringente
Crustaceu = asemănător cu o crustă
Crustă = coajă, înveliş dur
Crustos = scorţos
Cumarină = substanţă cu miros de fân proaspăt
Cupuliform = de forma cupei
Cuticulă = pieliţa ce acoperă pălăria
Decurente = se spune despre lame; prelungite pe picior
Dedaloid, dedaliform = himenofori labirintiformi, ca la Daedalea
Delicvescent = care se lichefiază
Dendrocistide = cistide în formă de arboraş
Dentrohife = hiefe în formă de arboraş
Dendroid = de forma unui arboraş
Denticul = dinte mic şi fin
Denticulat = prevăzut cu dinţi mici şi fini
Derm = stratul celural sau filamentos de sub epicutis
Dermatocistide = cistide situate în pieliţa pălăriei şi piciorului
Dextrinoid = spori şi hife care în reactiv Melzer se colorează în galben sau vinaceu
Dicotomic = bifurcat
Digitat = dispus ca degetele de la mâini
Disciform, discoidal = în formă de disc
Diverticul = prelungire scurtă şi divergentă
Echinulat = acoperit cu numeroşi ţepi fini
Ectomicorizant = cu micoriză în care filamentele miceliene se dezvoltă numai în straturile superficiale ale rădăcinilor plantei gazde
Ectotrof = cu micorize de tip extern
Emarginat = se spune despre lame ştirbite aproape de punctul de inserţie pe picior
Emergent = bine reliefat
Endogen = rezultat în interiorul unui organ
Endoperidie = stratul intern al peridiei
Endospor = membrana internă a sporului
Epiculis = stratul superficial al cuticulei
Epifragmă = văl ce acoperă peridiolele din bazidiocarp, la unele gasteromicete
Epigeu = care creşte pe/sau deasupra solului
Epispor = membrana mijlocie a sporului
Epiteciu = înveliş format din extremităţile parafizelor, acoperind partea himenială a apoteciilor
Erumpent = care se deschide brusc prin rupere
Excipul = perete exterior gros al apoteciei
Excoriat = cu suprafaţa descuamată; care se desprinde în scuame
Exogen = rezultat la suprafaţa unui organ
Exoperidie = stratul extern al peridiei
Exospor = membrana externă a sporului
Exudant = eliminat sub formă de transpiraţie
Fasciculat = reunit în mănunchi
Fibrilat, fibrilos = prevăzut cu fibrile
Fibros = prevăzut cu fibre sau cu filamente subţiri
Filiform = de forma unui fir sau filament
Filum = unitate sistematică supremă
Fimbriat = fin şi lung franjurat
Fimicol = care creşte pe bălegare
Fistulinoid = himenofori în formă de ţepi găuriţi
Fistulos = tubulos, cilindric şi găunos
Flexuos = şerpuitor
Floculos = prevăzut cu floculozităţi
Floculozităţi = mici formaţiuni pufoase
Foliaceu = care se aseamănă cu frunza
Foliicol = care creşte pe frunze uscate
Fragmobazidie = bazidie segmentată prin septe transversale sau longitudinale
Fruticulos = în formă de tufă mică
Fuliginos = negru ca funinginea
Funicul = cordon
Furfuraceu = acoperit cu un praf asemănător tărâţei
Fusiform = de forma unui fus
Gibos = cu proeminenţe rotunjite
Gimnocarp = se spune despre corpul de fructificaţie a cărui himeniu ia naştere la suprafaţa primordiului
Glabrescent = aproape nepăros
Glabru = nepăros, nud
Glauc = verde-palid albăstrui, albăstrui cenuşiu, verzui-suriu
Glaucescent = brumăriu
Glebă = partea fertilă sporiferă a fructificaţiei de la unele ciuperci, învelită într-o peridie
Gloiocistidă = cistidă cu picături de ulei şi granulaţii
Glutinos = lipicios
Granatin = roşcat-închis, de culoarea pălăriei de Boletus pinicola
Granular, granulos = cu granule mari sau mici, dispersate
Haustor = organ de fixare şi absorţie de la ciupercile parazite
Hemiangiocarpe = ciuperci la care himenul este protejat, la început de un văl, apoi devine liber
Heteromorf = constituit din diferite feluri de celule
Heterotalism = sexualitate diferită, pe micelii deosebite
Hialin = transparent, străveziu, incolor
Heterotrof = cu nutriţie variată
Hidnoid = himenofori în formă de ţepi
Hifă = filament septat sau neseptat, adeseori ramificat, cu creştere apicală
Higrofan = schimbarea culorii sub acţiunea umidităţii
Higroscopic = corpuri de fructificaţie care absorb, cu uşurinţă, apa din atmosferă
Hilar = care se referă la apicul
Himeniu = stratul fertil al corpului de fructificaţie constituit din asce sau bazidii, însoţite şi de alte elemente, dispuse în palisadă
Himenial = care se referă la himeniu
Himeniform = în formă de himeniu cu elemente dispuse în palisadă
Himenocistide = cistide situate pe muchia şi pe feţele lamelor
Himenofori = suportul stratului himenial în formă de lame, ţepi, tuburi, zbârcituri, etc.
Hipoderm = stratul de celule largi, subdermic, al cuticulei
Hipogeu = care creşte sub pământ
Hipoteciu = stratul dens de hife de sub himenul apoteciului
Hirsut = prevăzut cu peri lungi, rigizi
Holobazidie = bazidie întreagă, neseptată
Homomorf = cu înfăţişare asemănătoare, constituit din acelaşi fel de celule
Homotalism = pe acelaşi miceliu, ambele potenţe (+femeiască şi -bărbătească)
Humicol = care trăieşte în sol bogat, de humus
Imbricat = încălecat care se acoperă ca ţiglele de pe acoperiş
Inel = re3sturile de văl parţial din jurul piciorului, la unele ciuperci
Infundibuliform = de forma unei pâlnii
Involut = răsucit spre interior
Irpecoid = himenofori în formă de dinţi
Izabelin = galben-bruniu
Labirintiform = întortochiat, cu brazde sinuoase, neregulate şi încâlcite
Lacerat = despicat în segmente subţiri, inegale şi neuniforme
Laciniat = despicat în fâşii înguste şi inegale
Lactescent = lăptos, care conţine suc lăptos sau latex
Lageniform = de forma unei butelii: cilindric şi slab îngustat spre vârf
Lanat = lânos-păros, acoperit cu peri lungi, creţi şi moi
Lanuginos = bogat lânos; pufos-păros
Lax = neînghesuit
Laudanum = substanţă extrasă din opiu; tinctură de opiu cu miros specific
Lenticular, lentiform = disciform şi biconvex, de forma unei lentile
Leptocistide = cistide cu pereţii subţiri
Libere = se spune despre lame depărtate de picior
Lignicol = care creşte pe lemn
Lignicolor = brun-roşcat, de culoareainimii lemnului
Limoniu = galben ca lămâia
Mamelat, mamelonat = cu proeminenţe în formă de mamelon
Marginat = care prezintă o margine, o bordură, o ieşitură
Marmorat = cu aspect de marmură
Medula = ţesătură spongioasă din centrul sclerotului
Merulioid = himenofori în formă de cute
Metocromatic = care se colorează în altă nuanţă decât soluţia colorată
Micaceu = pudrat de mici granule strălucitoare
Miceliu = corpul ciupercilor alcătuit din totalitatea hifelor
Micoriză = legătura simbiotică dintre miceliile unor ciuperci şi rădăcinile unor plante superioare
Molotru = plantă cultivată cu miros penetrant specific
Moniliform = în formă de şirag de mărgele
Mucron = vârf scurt, subţire şi nepunginte
Mucronat = prevăzut cu mucron
Nervat = de aspectul nervurilor
Obconic = de forma unui con răsturnat
Oblong = alungit
Obval = invers oval
Ocraceu = de culoarea brunie-galbenă a ocrului
Olivaceu, măsliniu = negricios-verde-bruniu
Ombilicat = prevăzut cu o mică depresiune, în formă de ombilic
Omfaliform = cu pălăria ombilicată
Opercul = căpăcel
Ostiolă = deschizătură ce comunică cu exteriorul
Palisadic = elemente dispuse paralel între ele şi perpendicular pe suprafaţa organului
Papilă = emergenţă conică
Papilionaceu = se spune de lame pătate, asemănător cu aripa fluturelui, deoarece sporii nu se maturează simultan
Papilos = prevăzut cu papile
Papiraceu = asemănător cu hârtia
Parafize = terminaţii de hife sterile aflate pe himenii
Parafizoid = de aspectul parafizelor
Paraplectenchim = ţesut fals, format din hife miceliene foarte strâns împletite, înghesuite
Pedicel, peduncul = picioruş
Penicilat = în formă de pensulă
Pergamentos = de consistenţa pergamentului
Peridie = înveliş gros al corpului de fructificaţie la unele ciuperci
Peridiolă = corp lenticular cuprins în peridie, conţinând spori
Perispor = învelişul cel mai extern al sporuluicare, adesea, dispare
Peristom = marginea superioară a deschizăturii bazidiocarpului la unele ciuperci
Peritecie sau periteciu = ascocarp globulos sau piriform în care se găsesc ascele
Pilocistide = cistide umflate la bază şi cu membrana subţire, situate în pieliţa pălăriei
Piriform = de forma alungit conică a periei
Pâlniat = de forma unei pâlnii
Plasmogamie = contopirea citoplasmelor a două celule, dar fără fuzionarea nucleilor
Plectenchim = ţesutul fals al aparatului vegetativ al ciupercilor
Pleurocistide = cistide situate în himenul de pe feţele lamelor
Poliporoid = în formă de tuburi sau pori
Pochivnic = denumirea populară pentru Asarum europaeum
Por germinativ = orificiu situat în vârful sporului, uneori vizibil la microscop, alteori poate fi pus în evidenţă prin tratare cu soluţie apoasă de albastru de cresil
Primordiu = primul stadiu în dezvoltarea unui corp de fructificaţie
Prosoplectenchim = ţesut fals format din hife miceliene lax împletite, spaţiale
Pruinos = acoperit cu un praf ceros şi glauc
Pseudoamiloid = dextrinoid
Pseudocolumelă = columelă redusă
Pseudoparafize = elemente himeniale sterile, mai scurte decât bazidiolele
Pseudoparenchim = ţesut fals format din elemente asemănătoare cu ţesutul parenchimatic
Pseudoprosenchim = ţesut fals format din elemente asemănătoare cu ţesutul prosenchimatic
Pubescent = acoperit cu peri fini, moi, scurţi şi mai rari
Pulvinat = de forma unei perniţe
Pustulă = mică ridicătură veziculiformă
Radicant = se spune de picior a cărui masă se prelungeşte în sol, luând forma unei rădăcini
Radiciform = de forma rădăcinii
Răsfrânt = având direcţia brusc frântă înapoi
Receptacul = formaţiune spongioasă, din bazidiocarpul unor ciuperci, care susţine gleba
Resupinat = răsturnat, întors pe dos
Reticulat = în formă de reţea
Reviviscent = care poate reveni la viaţă
Revolut = răsucit în afară
Rizoideu = asemănător cu rădăcina, organ de fixare şi absorbţie
Rizomorfe = cordoane groase de filamente miceliene împletite, uneori anastomozate
Rostru = cioc
Roşu-carmin = roşu-închis
Rugos = zbârcit
Rugulos = slab zbârcit
Sacat = saciform
Scabru = aspru la pipăit
Sclerot = corp compact şi tare, de forma unor mici tuberculi, alcătuit din filamente miceliene împletite, constituind faza de viaţă latentă
Scorţişoriu = de culoarea scorţişoare3i, brun-roşcat
Scrobiculat = cu gropi mici sau cu scobituri alungite
Scvamă = solz
Scvamos = acoperit cu scvame mari
Scvamulos = prevăzut cu scvame mici
Scvaros = zvârlit scvamos
Septat = prevăzut cu membrane despărţitoare, compartimentat
Serat = cu dinţi ascuţiţi
Sesil = lipsit de picior sau peduncul
Setaceu, setiform = cu peri lungi, aspri
Sfagnicol = care creşte pe muşchiul de turbă
Sferociste = celule de formă sferică
Simbioză = convieţuirea dintre două organisme, cu foloase reciproce, pentru ambii parteneri
Sinuat = se spune despre lame adnate care, brusc se îngustează în apropierea piciorului sau dinspre marginea pălăriei prezentând un contur ondulat
Spatulat = în formă de lopăţică
Spinuli = cistide spiniforme de culoare brună, cu pereţi foarte îngroşaţi
Sporogramă = imaginea prafului de spori, căzuţi de pe himenofori
Stelat = în formă de stea
Stereoid = de aspectul unui Stereum
Sterigmă = suportul bazidiosporului
Stipitat = cu picior
Striat = prevăzut cu dungi, mici brazde sau cu proeminenţe longitudinale
Stromatizat = a preface în stromă, acoperit cu strome
Stromă = corp compact de filamente miceliene împletite de diferite forme, în care se găsesc corpuri de fructificaţie, iar în condiţii nefavorabile devine organ de rezistenţă
Suberos = de consistenţa plutei
Subglebă = porţiune sterilă la baza glebei
Subhimeniu = stratul de legătură dintre himeniu şi trama lamei
Subicul = strat micelian pâslos sau pulverulent, în general alb, rar puţin colorat, purtător de fructificaţii
Subulat = în formă de sculă
Sulcat = brăzdat
Tabacin = de culoarea palid brună a tutunului
Tal = corpul vegetativ al plantelor inferioare
Tericol = care creşte pe pământ
Tomentos = totalitatea perilor mici, catifelaţi, pâslos împletiţi, de pe suprafaţa unor fructificaţii
Torulos = cu mici umflături neregulate şi cu gâtuituri între ele
Tramă = masă de hife întreţesute, ce constituie carnea lamelor, sau carnea corpurilor de fructificaţie
Trametoid = himenofori cu pori alungiţi
Turbinat = obconic de forma unei sfârleze
Turficol = de turbă
Umbonat = mamelat
Uncinat = se spune de lame care se prelungesc pe picior printr-un mic dinte
Unicolor = concolor
Urceolat = de forma unui urcior
Văl general = înveliş care protejează la început bazidiocarpul tânăr
Văl parţial = înveliş care protejează la început himenul bazidiocarpului
Ventricos = umflat ca un balonaş
Verucos = acoperit cu protuberanţe mici, sferice, în formă de negi
Vilos = cu peri lungi, lânoşi, lungi şi deşi
Vinaceu = de culoarea vinului roşu
Volvă = resturile de văl general de la baza piciorului
Xilofag = care se nutreşte cu lemn
Zebrin = cu dungi variat colorate
Zonat = prevăzut cu zone